Odešel prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.

Dne 18. srpna 2020 zemřel ve věku nedožitých 90 let emeritní profesor Ústavu českého jazyka  prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc., vynikající lingvista, respektovaný a ctěný kolega, oblíbený vysokoškolský učitel a zásadový člověk. 

21. 8. 2020

Odešel přední odborník v oblasti diachronního, ale i synchronního popisu češtiny, který svým hlubokým vhledem do jazyka, precizností badatelské práce, pedagogickým zaujetím a morální odpovědností ovlivnil a inspiroval několik generací studentů bohemistiky na FF MU i celou akademickou obec. Patřil k velkým osobnostem, na něž se nezapomíná.

Úmrtní oznámení

Nekrolog od prof. Jany Pleskalové pro Linguistica Brunensia

Více článků

Přehled všech článků