Nominalizations and Participles in Czech and beyond

28. 7. 2022

Bez popisku

Kniha Nominalizations and Participles in Czech and beyond vznikla v rámci řešení grantového projektu „Participia a nominalizace: nové analytické směry“ (GA19-07004S), jehož řešitelem byl prof. Karlík. Cílem knihy je prozkoumat jemné morfologické detaily některých nominalizací a participií v češtině, s rozšířením na germánské jazyky, speciálně na norštinu a angličtinu. Jednotlivé studie obsažené v knize jsou zakotveny v teoretickém rámci Nanosyntaxe. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je, že základní stavební bloky syntaktických struktur jsou menší než morfémy a korespondují s jednotlivými gramatickými rysy. Tyto rysy jsou pak mapovány na výslovnost pomocí frázového spelloutu.Studie obsažené v této knize se soustřeďují na otázku, co jsou gramatické rysy příčestí a nominalizací, jak se mapují na povrchové morfémy a jak nám tato architektura umožňuje pochopit generalizace i specifické vlastnosti konkrétních jazyků. Vedle editorů se vypracování jednotlivých kapitol knihy účastnili P. Caha, M. Starke, T. Taraldsen a M. Ziková.

Kniha je k dispozici v nakladatelství LINCOM Europa.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info