Marina Pantcheva, PhD: A Linguistic Quantum Leap: LLMs in Localization and Translation

3. 12. 2023

Bez popisku

Zveme Vás na přednášku, kterou pronese dr. Marina Pantcheva z RWS Language Services and Technology. Uskuteční se 8. 12. 2023 od 13 hodin v učebně B2.42.

Anotace:

This talk explores the transformative impact of Large Language Models (LLMs) on the field of localization and translation. It showcases real-life examples of effective LLM implementation and demonstrates how LLMs are reshaping the landscape of global communication. The discussion addresses both successes and challenges, concluding with a look into the future of LLMs in the language industry. To inspire the next generation of language professionals, the talk concludes with insights into what professional skills will be crucial in a world where human linguistic expertise and artificial intelligence intersect.

Marina Pantcheva, PhD in theoretical linguistics, heads the Linguistic AI Services at RWS – a leading global company for technology-driven language, content management, and intellectual property services.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info