Kniha Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture, c.1600-1900

23. 11. 2022

Bez popisku

Kolektivní monografie, jejímiž editory jsou Patricia Fumerton, Pavel Kosek a Marie Hanzelková, představuje jeden z výsledků projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021). Kniha „Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture, c.1600-1900“ je významným příspěvkem k rozvíjejícímu se evropskému výzkumu populární kultury, neboť se zabývá českými kramářskými písněmi vydanými od 16. do 19. století, které jsou doloženy v odhadovaném množství 100 000 exemplářů. České kramářské písně nahlíží z interdisciplinární perspektivy a zkoumá je jako jedinečné a regionální kulturní fenomény: Od jejich produkce a sběratelských aktivit až po muzikologii, lingvistiku, zpřístupnění v paměťových institucích apod. Současně však kniha přistupuje k danému fenoménu ze širší perspektivy - rozšiřuje svůj pohled na produkci kramářských písní v sousedních zemích (zejména v Polsku a na Slovensku) a také ve vzdálených zemích, jakou jsou Británie a Brazílie. Tímto způsobem objevuje v tomto specifickém českém fenoménu fenomén mezinárodní. České tištěné kramářské písně se podílely na vzkvétající populární kultuře, která oslovovala textem, uměním a písní rozmanité zájmy širokých společenských vrstev, zejména nemajetných, a to po celém světě.

Kniha je dostupná online zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info