Jak citovat ChatGPT

24. 4. 2023

Bez popisku

Masarykova univerzita vydala Oficiální stanovisko k využívání AI, ve kterém používání nástrojů AI podporuje, není v něm ale uvedeno, jak postupovat, pokud například nástroj ChatGPT použijete v kvalifikační nebo seminární práci. Přestože v současné době není vytvořena jednotná metodika, jak nástroje AI citovat, máme několik možností, jak je v textech uvést, a je třeba je využít.

Pro odevzvávání textů v jarním semestru 2023 si můžete vybrat z následujících možností:

  • Uvést poznámku pod čarou v tom místě, kde je text upraven pomocí nástroje ChatGPT, v poznámce by mělo být uvedeno znění dotazu (promptu)
  • Uvést všechny použité dotazy (prompty) jako přílohu textu tak, aby bylo zřejmé, jak dotaz zněl, na které straně textu se pasáž nachází a jaké má znění
  • Uvést každý začátek a konec promptu v textu a připojit citaci

Více o citování nástroje ChatGPT formou citace nebo kdy a jak citovat nástroje AI nebo umělá inteligence v otázkách a odpovědích.

Některé z problémů, které z používání tohoto nástroje vyplývají pro akademické práce, jsou debatovány i  podcastu Vinohradská 12

Jedná se o velmi dynamicky se rozvíjející oblast a je velmi pravděpodobné, že co platí pro jarní semestr, bude v podzimním semestru jinak. Doporučujeme tedy sledovat nejnovější informace, komunikovat se školiteli a přistupovat k psaní seminárních a kvalifikačních prací maximálně transparentně.

Hana Žižková s využitím odborných konzultací Lucie Tomaňové ((Ústřední knihovna FF).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info