Cena děkanky za vynikající magisterskou práci

24. 11. 2022

Bez popisku

Blahopřejeme Martině Ježové, studentce českého jazyka a literatury na ÚČJ, která získala Cenu děkanky FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci. Její práce vznikla pod vedením Mgr. Olgy Navrátilové, Ph.D., a nese název Vliv latiny na užití částic ve staré a střední češtině​. Ocenění bylo předáno 15. listopadu 2022 v rámci Týdne humanitních věd.

Práce se zabývá vlivem latiny na pragmatické a syntaktické vlastnosti staročeských a středněčeských výrazů „zajisté“ a „pak“. Předmětem analýzy jsou jejich funkce v různých typech vět dle postoje mluvčího a vývoj jejich slovosledu napříč starou a střední češtinou. Podrobná analýza funkcí je založena primárně na datech excerpovaných z korpusů Staročeská textová banka a Středněčeská textová banka Vokabuláře webového.​

Více z udílení Ceny děkanky zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info