Cena děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce

V rámci Týdne humanitních věd byly 16. listopadu 2017 předány Ceny děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce. Na prvním místě v kategorii doktorských prací se umístila odborná asistentka Ústavu českého jazyka FF MU Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D., s prací Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. Druhé místo v kategorii bakalářských prací obdržel absolvent oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika Mgr. Bc. Zbyněk Michálek s prací Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka. Oběma srdečně gratulujeme.

4. 12. 2017

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info