CEEPUS – možnost studia v zahraničí v akademickém roce 2021/2022

16. 10. 2020

Uvažujete-li o možnosti strávit část studia v zahraničí, máte nyní příležitost ucházet se o stipendium v rámci programu CEEPUS, aktuálně probíhá sběr žádostí na akademický rok 2021/2022.

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program, Ústav českého jazyka FF MU je zapojen do jedné z jeho sítí.

Kdo se může o stipendium ucházet?

O stipendium mohou zažádat prezenční studenti bakalářských (od ukončeného druhého semestru), magisterských i doktorských programů.

Kam lze vyjet?

Mezi naše partnerská pracoviště patří univerzity v Chorvatsku (Záhřeb), Maďarsku (Budapešť, Debrecín, Segedín), Polsku (Krakov, Lublin, Poznaň, Varšava, Vratislav), Rakousku (Vídeň), Rumunsku (Bukurešť), na Slovensku (Bratislava), ve Slovinsku (Lublaň) a Srbsku (Bělehrad, Nový Sad).

Na jak dlouho lze vyjet?

Studentům je poskytováno stipendium na 4 měsíce, doktorandům na 1 až 2 měsíce.

Bližší informace o programu CEEPUS najdete zde.

Chcete-li se o stipendium ucházet, zašlete na adresu rychnovska@phil.muni.cz následující údaje:

  • své jméno,
  • název univerzity, kam chcete vycestovat,
  • typ mobility, o kterou půjde (studentská, doktorandská),
  • termín, o nějž máte zájem (podzim 2021, jaro 2022).

 

Přihlášky je možno posílat do 23. 11. 2020.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info