CEEPUS – možnost studia v zahraničí v akademickém roce 2019/2020

Uvažujete-li o možnosti strávit část studia v zahraničí, máte nyní příležitost ucházet se o stipendium v rámci programu CEEPUS, aktuálně probíhá sběr žádostí na akademický rok 2019/2020.

4. 11. 2018

 

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program, Ústav českého jazyka FF MU je zapojen do jedné z jeho sítí.

 

Kdo se může o stipendium ucházet?

O stipendium mohou zažádat prezenční studenti bakalářských (od ukončeného druhého semestru), magisterských i doktorských programů.

 

Kam lze vyjet?

Mezi naše partnerská pracoviště patří univerzity v Chorvatsku (Záhřeb), Maďarsku (Budapešť, Debrecín, Segedín), Polsku (Krakov, Poznaň, Varšava, Vratislav), Rakousku (Vídeň), Rumunsku (Bukurešť), na Slovensku (Bratislava), ve Slovinsku (Lublaň) a Srbsku (Bělehrad, Nový Sad).

 

Na jak dlouho lze vyjet?

Studentům je poskytováno stipendium na 4 měsíce, doktorandům na 1 až 2 měsíce.

 

Bližší informace o programu CEEPUS najdete zde.

 

Chcete-li se o stipendium ucházet, zašlete na adresu rychnovska@phil.muni.cz následující údaje:

své jméno,

název univerzity, kam chcete vycestovat,

typ mobility, o kterou půjde (studentská, doktorandská),

termín, o nějž máte zájem (podzim 2019, jaro 2020).

 

Přihlášky je možno posílat do 26. 11. 2018.

Více článků

Přehled všech článků