Adrian Jan Zasina: Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka

8. 4. 2024

Bez popisku

Zveme všechny zájemce na přednášku dr. Adriana Jana Zasina, který vystoupí s tématem Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka. Přednáška proběhne v pátek 12. 4. 2024 ve 13.00 hodin v učebně D31.

Anotace přednášky:
Cílem příspěvku je představení novátorské publikace korpusové cvičebnice, jež se zaměřuje na procvičování problematických oblastí češtiny nerodilých mluvčích. Tato cvičebnice je první ucelenou publikací poskytující širokou škálu hotových cvičení založených na korpusových datech. Jednotlivé kapitoly se věnují obtížným oblastem češtiny nerodilých mluvčích v následujících okruzích: rozdíly ve významu a význam slov, gramatický rod, skloňování, substantivizovaná adjektiva, tvrdá vs. měkká adjektiva, zájmena, předložky, předpony s-/z-, příčestí minulé, kolokace, frazémy, stylové varianty, konkurence genitivních koncovek a- a u-, kvantita. Rozdělení cvičení na přímou a nepřímou práci s počítačem umožňuje lepší orientaci v předkládaném materiálu a usnadňuje volbu vhodných korpusových aktivit s ohledem na aktuální potřeby studentů a vybavení třídy. V rámci prezentace uvedeme tří příkladové aktivity týkající se: rozdílu ve významu zdánlivých synonym, dativu a kolokability.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info