Aktuální výuka

Seznam kurzů vyučovaných ÚČJ – podzimní semestr 2018

Povinné kurzy jak pro bakalářské studium, tak pro navazující magisterské a doktorské jsou označeny tučně.

Kódy a názvy kurzů, které nejsou primárně určeny studentům oborů Český jazyk a literatura a Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, jsou označeny kurzívou.

Nejsou uváděny kurzy, které vyučující ÚČJ učí pro ÚČL.

 

Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.

PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů

Čt 12:00–13:40

G13

 

Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.

CJBA37 Slovenština

sk. 01, 02; bez rozvrhu, e-learning

CJBB138 Stará čeština

Čt 12:00–13:40

B2.21

 

Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

CJA010 Současný český jazyk – syntax

sk. 01: Čt 8:00–9:40

C33

  sk. 02: Út 12:00–13:40

B2.33

CJBB172 Introduction to Czech syntax

Po 14:00–15:40

D22

CJBB177 Approaches to Morphosyntax

Po 12:00–13:40

D33

CJBB179 Syntax češtiny – překlenovací seminář

Út 12:00–13:40

B2.33

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJBB196 Linguistic Webinar

Pá 12:00–13:40, blokově

G13

CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII

sk. 01: St 12:00–13:40

C43

CJBB182 Syntax reading group

St 14:00–15:40

G13

 

Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D.

CJBE02 Didaktika češtiny II

Po 18:00–19:40

B2.34

UZCJBE05 Didaktika českého jazyka a literatury II

Po 18:00–19:40

B2.34

 

Mgr. Linda Doleží, Ph.D.

CJBB178 Úvod do studia češtiny jako druhého/cizího jazyka

Út 16:00–17:40

K21

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

 

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

 

 

CJA001 Současný český jazyk - lexikologie

sk. 01: St 8:00–9:40

C11

  sk. 02: Pá 10:00–11:40

D21

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJQ007 Úvod do studia českého jazyka pro cizince

St 8:00–9:40

C11

 

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu

Út 12:00–13:40

G13

CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška

Út 10:00–11:40

G31

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

PLIN055 Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky

blokově, bez rozvrhu

 

 

Mgr. Richard Holaj

PLIN053 Projekty z programování mobilních aplikací

blokově, pouze

10.–14. 9. 2018

G13

 

Mgr. Barbora Hrabalová

PLIN054 Projekt z češtiny jako cizího jazyka

bez rozvrhu, e-learning

 

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.

CJA003 Úvod do studia staroslověnštiny

a slavistiky I

sk. 01: Út 14:00–15:40

C31

CJBB121 Úvod do slavistiky I

Út 10:00–10:50

G24

 

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

CJA055 Gramatika a lexikon češtiny I

Čt 16:00–17:40

D31

CJBB112 Analýza pasiva v češtině

Čt 14:00–15:40

D33

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJBB192 Existují věty bez podmětu?

St 12:00–13:40

D51

CJQ015 Syntax češtiny pro cizince

St 16:00–17:40

C41

 

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky I

sk. 02: St 10:00–11:40

C31

CJA041 Historická mluvnice češtiny

sk. 01: Út 12:00–13:40

C31

CJA054 Historická slovotvorba a syntax

St 16:00–17:40

D22

CJBB133 Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář

sk. 01: Út 16:00–17:40

C31

CJDX01–08 Doktorský seminář I–VIII

sk. 02: Út 16:00–17:40

C31

CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška

St 12:00–13:40

D31

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

 

PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.

CJBA11 Dialektologie

Út 8:00–9:40

C33

CJD22 Dialektologie pro doktorandy

blokově 12 hodin, pracovna, Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, Veveří 97

 

RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I

St 16:00–17:40

K12

 

PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

CJA015 Současný český jazyk – stylistika

sk. 01: Pá 12:00–13:40

B2.51

  sk. 02: St 8:00–9:40

B2.41

  sk. 03: Pá 8:00–9:40

D33

CJBB94 Stylistika češtiny pro překladatele

sk. 01: Út 8:00–9:40

C11

  sk. 02: Út 10:00–11:40

D31

CJBB80 Současný český jazyk – stylistika (přednáška)

Po 9:00–9:50

C11

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty)

Po 10:00–11:40

C11

 

Mgr. Tereza Lojdová

PLIN020 Editorská práce

bez rozvrhu, e-learning

 

Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.

CJBB114 Základní paměťové techniky pro výuku (nejen) jazyků

lichý, Čt 16:00–17:40

T220

 

Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D.

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

sk. 09: St 14:00–15:40

D31

CJBB77 Kodifikace češtiny I

sk. 01: St 16:00–17:40

C43

  sk. 02: Čt 12:00–13:40

B2.41

 

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

CJA003 Úvod do studia staroslověnštiny

a slavistiky I

sk. 03: St 12:00–13:40

C31

  sk. 04: St 14:00–15:40

C31

CJA041 Historická mluvnice češtiny

sk. 02: Út 8:00–9:40

C31

  sk. 03: Út 14:00–15:40

C32

CJBB133 Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář

sk. 02: Út 8:00–9:40

C31

  sk. 03: Út 14:00–15:40

C32

PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině

St 8:00–9:40

C33

 

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

CJA006 Současný český jazyk – morfologie I

sk. 01: Po 8:00–9:40

D21

CJBB84 Morfologie a korpus

St 10:00–11:40

G13

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII

sk. 03: Po 14:00–15:40

pracovna

CJQ014 Morfologie češtiny pro cizince

Po 8:00–9:40

D21

PLIN033 Algoritmický popis slovotvorby

St 8:00–9:40

G13

 

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

CJBA13 Vývoj spisovné češtiny

Út 12:00–13:40

C33

CJBB137 Čeština v průběhu 16.–19. století

Út 14:00–15:40

C41

CJBB175 Chrématonyma v ČR

St 10:00–11:40

C43

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

 

 

 

RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

PLIN035 Počítačová lexikografie

Po 10:00–11:40

G13

 

prof. Michal Starke, Docteur es Lettres

CJBB199 Research Skills

Po 14:00–15:40

G13

CJBB200 Current Work in Nanosyntax

Čt 10:00–11:40

G13

 

prof. Tarald Taraldsen

CJBB197 Morphosyntactic Explorations

souběžně s CJDX01–CJDX08, sk 01,

St 12:00–13:40

C43

 

PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu

sk. 01: Út 8:00–9:40

D21

  sk. 02: Čt 14:00–15:40

C11

CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I

Po 10:00–11:40

D22

CJBB190 Školská syntax

Po 12:00–13:40

D34

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

 

Mgr. Zdeňka Šrámková

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

sk. 01: Po 8:00–9:40

D51

  sk. 02: Po 10:00–11:40

D31

  sk. 03: Út 8:00–9:40

C43

  sk. 04: Út 10:00–11:40

D51

  sk. 05: St 8:00–9:40

D21

  sk. 06: St 10:00–11:40

D31

  sk. 07: Čt 8:00–9:40

C43

  sk. 08: Čt 10:00–11:40

D31

CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny

Čt 12:00–13:40

D22

 

Mgr. Jana Zemanová, Ph.D.

CJBB78 Kodifikace češtiny II

sk. 01: St 12:00–13:40

L42

  sk. 02: St 14:00–15:40

K21

 

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

CJA006 Současný český jazyk – morfologie I

sk. 02: Po 8:00–9:40

C43

  sk. 03: Po 10:00–11:40

D33

CJBB61 Fonologie – výběrový seminář

Út 10:00–11:40

C43

CJBB191 Informatorium mateřského jazyka

St 14:00–15:40

D51

 

Mgr. Hana Žižková

PLIN030 Korektorská cvičení I

Čt 8:00–9:40

G13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info