Aktuální výuka

Seznam kurzů vyučovaných ÚČJ – podzimní semestr 2019

 

Povinné kurzy jak pro bakalářské studium, tak pro navazující magisterské a doktorské jsou označeny tučně.

 

Kódy a názvy kurzů, které nejsou primárně určeny studentům oborů Český jazyk a literatura a Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, jsou označeny kurzívou.

Nejsou uváděny kurzy, které vyučující ÚČJ učí pro ÚČL.

Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.

PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů

Čt 12:00–13:40

G13

Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

CJBB138 Stará čeština

Út 10:00–11:40

D31

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.

CJBA37 Slovenština

sk. 01, 02; bez rozvrhu, e-learning

Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

CJA010 Současný český jazyk – syntax

CJBB179 Syntax češtiny – překlenovací seminář

sk. 01: Po 12:00–13:40

D31

sk. 02: Po 14:00–16:40

D41

CJBB172 Introduction to Czech Syntax

Po 08:00–09:40

C11

CJBB184 Language Typology

Po 10:00–11:40

D21

CJBB182 Syntax reading group

St 14:00–15:40

D52

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJBB196 Linguistic Webinar

Pá 12:00–13:40

B2.41

CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII

St 12:00–13:40

D31

Mgr. Linda Doleží, Ph.D.

CJBB178 Úvod do studia češtiny jako druhého/cizího jazyka

Po 14:00–16:40

K21

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

Mgr. et Mgr. Petra Funioková

CJJ35 Moderní technologie ve výuce

Čt 16:00–17:40

D32

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

 

 

CJA001 Úvod do studia českého jazyka

sk. 01: Út 14:00–15:40

D21

sk. 02: St 10:00–11:40

D21

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJQ026 Lexikologie češtiny pro cizince

Pá 10:00–11:40

D32

PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I

Pá 13:00–15:40

D51

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

CJJ35 Moderní technologie ve výuce

Čt 16:00–17:40

D32

PLIN041 Vývoj počítačové lingvistiky

Út 10:00–11:40

G13

PLIN059 Proseminář z počítačové lingvistiky

Út 12:00–13:40

G13

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I

Pá 13:00–15:40

D51

PLIN055 Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky

blokově, bez rozvrhu

 

Mgr. et Mgr. Lucie Janků

CJBB202 Současná česká syntax, cvičení

Pá 12:00–13:40

B2.21

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.

CJBB121 Základy slavistiky

Út 10:00–11:40

D32

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

CJA055 Gramatika a lexikon češtiny I

Čt 16:00–17:40

D51

CJBB112 Analýza pasiva v češtině

St 12:00–13:40

D21

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJBB192 Existují věty bez podmětu?

St 16:00–17:40

C12

CJJ15 Čeština a komparace

Čt 10:00–11:40

C32

Mgr. Simona Khatebová

CJBB204 Jazyk a styl komunikace

Po 08:00–09:40

D32

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

CJA041 Historická mluvnice češtiny

CJBB133 Historická mluvnice češtiny, překlenovací seminář

sk. 01: St 10:00–11:40

C31

CJA054 Historická slovotvorba a syntax

St 16:00–17:40

D31

CJDX01–08 Doktorský seminář I–VIII

Út 14:00–15:40

D52

CJBA51 Historický vývoj češtiny

Út 12:00–13:40

D51

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I

St 14:00–15:40

B2.43

PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

CJA015 Současný český jazyk – stylistika

sk. 01: Pá 08:00–09:40

D31

sk. 02: Pá 10:00–11:40

D31

CJBB94 Stylistika češtiny pro překladatele

sk. 01: Út 08:00–09:40

B2.22

sk. 02: Po 08:00–09:40

B2.22

CJBB80 Současný český jazyk – stylistika (přednáška)

Po 10:00–10:50

B2.23

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty)

Út 10:00–11:40

B2.22

CJQ027 Stylistika češtiny pro cizince

St 08:00–09:40

D33

Mgr. Tereza Lojdová

PLIN020 Editorská práce

bez rozvrhu, e-learning

Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.

CJBB114 Základní paměťové techniky pro výuku (nejen) jazyků

sudý, St 14:00–15:40

D21

Mgr. Markéta Masopustová

PLIN013 Překlenovací seminář I

Út 14:00–15:40

G13

Mgr. Vojtěch Mrkývka

PLIN013 Překlenovací seminář I

Út 14:00–15:40

G13

Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D.

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

sk. 04: St 14:00–15:40

D33

CJBB77 Kodifikace češtiny I

CJJ05 Současný český jazyk, norma a kodifikace

sk. 01: St 16:00–17:40

D33

sk. 02: Čt 12:00–13:40

D33

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

CJA003 Úvod do studia staroslověnštiny

a slavistiky I

Čt 10:00–11:40

G13

CJA041 Historická mluvnice češtiny

CJBB133 Historická mluvnice – překlenovací seminář

sk. 02: Čt 14:00–15:40

C31

sk. 03: Út 08:00–09:40

C31

PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině

St 08:00–09:40

D33

RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

PLIN064 Úvod do Digital Humanities

St 16:00–17:40

G13

PLIN021 Sémantická analýza v praxi

St 14:00–15:40

G13

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

CJA006 Současný český jazyk – morfologie I

Po 18:00–19:40

G13

CJA009 Současný český jazyk – morfologie II

Út 20:00–21:40

G13

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII

Po 14:00–15:40

Týmová pracovna

PLIN032 Gramatika a korpus

Po 10:00–11:40

G13

PLIN033 Algoritmický popis slovotvorby

Po 08:00–09:40

G13

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

CJBB175 Chrématonyma v ČR

St 10:00–11:40

D51

CJBA13 Vývoj spisovné češtiny

St 12:00–13:40

D51

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

PLIN035 Počítačová lexikografie

Čt 14:00–15:40

G13

Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

UZCJBE05 Didaktika českého jazyka a literatury II

CJBE02 Didaktika češtiny II

UCJJ01 Didaktika češtiny II

sk. 01: Út 10:00–11:40

C31

sk. 02: St 10:00–11:40

C32

UCJ02 Komplexní jazykové rozbory

Út 10:00–11:40

D32

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

sk. 05: St 12:00–13:40

D41

Mgr. Michal Starke, Docteur es Lettres

PLIN065 Tools for theories

Po 14:00–15:40

G13

CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII

St 12:00–13:40

D31

CJBB200 Current Work in Nanosyntax

Čt 16:00–17:40

G13

prof. Tarald Taraldsen

CJBB197 Morphosyntactic Explorations

St 12:00–13:40

D31

Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D.

CJJ15 Čeština a komparace

Čt 10:00–11:40

C32

PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka

sk. 01: Út 08:00–08:50

D41

sk. 02: Út 09:00–09:50

D41

sk. 03: Čt 12:00–12:50

D31

CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu

St 18:00–19:40

G13

CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I

Čt 10:00–11:40

D21

CJBB190 Školská syntax

Po 12:00–13:40

B2.41

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

Mgr. Jana Zemanová, Ph.D.

CJBB78 Kodifikace češtiny II

St 14:00–15:40

K33

doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

CJA006 Současný český jazyk – morf. I

Po 18:00–19:40

G13

CJA009 Současný český jazyk – morf. II

St 20:00–21:40

G13

CJJ12 Fonologie – přednáška

Po 10:00–10:50

D22

CJJ15 Čeština a komparace

Čt 10:00–11:40

C32

CJJ02 Fonetika a fonologie

sk. 01: St 08:00–09:40

D31

sk. 02: Út 10:00–11:40

D21

CJJ14 Vademecum českého jazyka

St 14:00–15:40

D51

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

PLIN030 Korektorská cvičení I

St 10:00–11:40

G13

PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I

Pá 13:00–15:40

D51

CJBB203 Zásady psaní BP a DP

St 08:00–08:50

B2.13

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

sk. 01: Čt 10:00–11:40

L11

sk. 02: Čt 08:00–19:40

L11

sk. 03: Čt 12:00–13:40

L11