Aktuální výuka

Seznam kurzů JS 2019

 

Povinné kurzy jak pro bakalářské studium, tak pro navazující magisterské a doktorské jsou označeny tučně.

 

Kódy a názvy kurzů, které nejsou primárně určeny studentům oborů Český jazyk a literatura a Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, jsou označeny kurzívou.

 

 

Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.
   

PLIN019 Machine Translation

Čt 10:00–11:40

G13

     
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
   

CJBA18 Historická toponomastika

Čt 16:00–17:40

D31

     
Bc. Martin Brablec
   

PLIN052 Copywriting

Út 8:00–11:40;

blokově, každý sudý týden

G13

     
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
   

CJBA37 Slovenština

formou e-learningu

 
     
Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
   

CJBB88 Gramatika a lexikon češtiny II

St 8:00–9:40

C33

CJBB166 Time and Space in Language

St 10:00–11:40

C33

CJBB196 Linguistic Webinar

Pá 12:00–13:40

B2.52

     
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D.
   

UZCJBE05 Didaktika českého jazyka a literatury II

Po 16:00–17:40

D41

CJBE02 Didaktika češtiny II

Po 16:00–17:40

D41

     
Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
   

CJBB181 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti

Po 14:00–15:40

D22

CJBB201 Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely

Út 16:00–17:40

D22

     
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
   

CJBB66 Pragmatika I

St 10:00–11:40;

liché týdny

částečně formou e-learningu

B2.34

 

 

 

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

 

 

CJA014 Současný český jazyk – lexikologie

Út 8:00–9:40;

sk. 01

D31

 

Pá 10:00–11:40;

sk. 02

D22

PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II

Pá 13:00–15:40

D51

 

 

 

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

 

 

CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu

Po 12:00–13:40

G13

CJBB100 Prezentační nástroje

Út 12:00–13:40

G13

PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II

Pá 13:00–15:40

D51

PLIN041 Vývoj počítačové lingvistiky

Po 10:00–11:40

G13

PLIN052 Copywriting

Út 8:00–11:40;

blokově, každý sudý týden

G13

PLIN055 Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky

formou e-learningu, bez rozvrhu

 

 

 

 
Mgr. Richard Holaj

 

 

PLIN048 Základy programování pro humanitní obory

St 8:00–9:40;

předn.

G13

 

Čt 12:00–13:40;

cv.; každý lichý týden

G13

PLIN049 Anglický jazyk pro počítačovou lingvistiku

Út 14:00–15:40

G13

PLIN053 Projekt z programování mobilních aplikací

formou e-learningu

 

 

 

 
Mgr. Barbora Hrabalová

 

 

PLIN022 Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka

Út 16:00–17:40

G13

PLIN054 Projekt z češtiny jako cizího jazyka

formou e-learningu

 

 

 

 
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

 

 

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

St 8:00–9:40;

sk. 05

K33

 

 

 
PhDr. Ilona Janyšková, CSc.

 

 

CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II

Út 14:00–15:40;

sk. 01

C31

CJBB122 Úvod do slavistiky II

Út 13:00–13:50

D41

 

 

 
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

 

 

CJBB108 Recenzentský seminář

Út 18:00–19:40

C33

CJBB160 Participia

Čt 18:00–19:40

D33

CJBB125 Infinitiv I

Út 16:00–17:40

D51

CJQ020 Syntax češtiny pro cizince

Út 12:00–13:40

C33

 

 

 
PhDr. Helena Karlíková, CSc.

 

 

CJBA40 Praslovanština v zrcadle etymologie

Út 8:00–9:40

B2.33

CJD23 Etymologie pro doktorandy

Út 14:00–15:40;

každý lichý týden

vl. prac. na etymolog. odd. ÚJČ, Veveří 97, Brno

 

 

 

PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.

 

 

CJBA10 Úvod do dialektologie

Út 8:00–9:40;

sk. 01

D51

 

Út 10:00–11:40;

sk. 02

D41

 

 

 

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

 

 

CJA041 Historická mluvnice češtiny

St 16:00–17:40

D21

CJBB133 Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář

St 16:00–17:40

D21

CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II

St 14:00–15:40;

sk. 02

C31

CJA054 Historická slovotvorba a syntax

St 10:00–11:40

C11

CJBA52 Historická slovotvorba a syntax – přednáška

St 12:00–13:40

D21

CJDX01-08 Doktorský seminář I–VIII

Út 14:00–15:40;

sk. 02

C12

 

 

 

RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

 

 

PLIN006 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II

Čt 8:00–9:40

C11​​

 

 

 

PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

 

 

CJA015 Současný český jazyk – stylistika

Po 8:00–9:40

B2.22

CJBB40 Vybrané problémy stylistiky

Út 10:00–11:40

B2.23

CJBB72 Úvod do jazykové kultury

Po 10:00–11:40

B2.22

CJBB128 Stylistika a rétorika – základní kurs pro odbornou praxi

Út 8:00–9:40

B2.23

CJBB94 Stylistika češtiny – základní kurs pro překladatele

St 8:00–9:40;

sk. 01

B2.43

 

Pá 10:00–11:40;

sk. 02

D21

PLIN008 Aplikovaná stylistika

Pá 8:00–9:40

D21

 

 

 

Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D.

 

 

CJBB114 Základní paměťové techniky pro výuku (nejen) jazyků

Po 16:00–17:40;

sudé týdny

C31

CJBB131 Prezentační dovednosti

Po 16:00–17:40;

liché týdny

C31

 

 

 

Mgr. Tereza Lojdová

 

 

PLIN020 Editorská práce

formou e-learningu

 

 

 

 

Mgr. Jakub Machura

 

 

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

Po 10:00–11:40;

sk. 01

T205

 

 

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek

 

 

PLIN057 Strojové zpracování textu

St 14:00–15:40

G13

 

 

 

Mgr. Zuzana Muchová

 

 

CJBB185 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro dospělé

Pá 9:00–12:40;

blokově, v termínech 22. 2. 2019 (9:00–13:30), 8. 3. 2019 (9:00–12:40), 22. 3. 2019 (9:00–12:40), 5. 4. 2019 (9:00–12:40), 26. 4. 2019 (9:00–12:40), 10. 5. 2019 (9:00–12:40)

D43

Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D.

 

 

CJBB77 Kodifikace češtiny I

St 16:00–17:40;

sk. 01

D31

 

Čt 12:00–13:40;

sk. 02

D33

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

St 14:00–15:40;

sk. 06

D31

 

 

 

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

 

 

CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II

St 8:00–9:40;

sk. 03

C31

CJBB146 Český překlad bible v průběhu 14.–18. stol.

Út 8:00–9:40

C33

CJBB155 Latina pro bohemisty

St 10:00–11:40

D21

PLIN005 Od praslovanštiny k češtině

Út 12:00–13:40

D21

 

 

 

RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

 

 

PLIN037 Sémantika a počítače

Čt 14:00–15:40

G13

 

 

 

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

 

 

CJA009 Současný český jazyk – morfologie II

St 8:00–9:40;

sk. 01

D33

CJBB75 Základy využití korpusů (pro praxi)

St 10:00–11:40

G13

PLIN032 Gramatika a korpus II

St 12:00–13:40

G13

CJDX01-08 Doktorský seminář I-VIII

Po 14:00–15:40;

sk. 01

D32

 

 

 

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

 

 

CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině

Út 14:00–15:40

D31

CJBB136 Čeština v průběhu 12.–15. století

Út 12:00–13:40

D31

 

 

 

Mgr. Michal Starke, Docteur es Lettres

 

 

CJBB193 Nanosyntax

St 12:00–13:40

D33

CJDX01–08/03 Doktorský seminář I–VIII

St 12:00–13:40

D33

CJD30 Dissecting classics

Čt 14:00–15:45

B2.51

 

 

 

PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

 

 

CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I

Út 10:00–11:40

D33

CJBA50 Ruský jazyk pro bohemisty II

Po 12:00–13:40

B2.42

CJBB132 Syntax češtiny pro překladatele

Út 8:00–9:40

C11

CJBB54 Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu

Čt 12:00–13:40

C31

CJBB180 Spisovná čeština pro slovenské studenty

Čt 10:00–11:40

D41

 

 

 

Mgr. Jana Zemanová, Ph.D.

 

 

CJBB78 Kodifikace češtiny II

St 12:00–13:40​;

sk. 01

L31​

 

St 14:00–15:40;

sk. 02

L31

 

 

 

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

 

 

CJA009 Současný český jazyk – morfologie II

Po 8:00–9:40;

sk. 02

D33

 

Po 10:00–11:40;

sk. 03

D33

CJBB91 Fonologie – výběrový seminář

Út 10:00–11:40

C31

CJBB198 Approaches to Allomorphy

St 14:00–15:40

D33

CJQ019 Slovotvorba češtiny pro cizince

Po 10:00–11:40;

sk. 03

D33

 

 

 

Mgr. Hana Žižková

 

 

PLIN031 Korektorská cvičení II

Čt 8:00–9:40

G13

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

St 16:00–17:40;

sk. 02

T209

 

Čt 10:00–11:40;

sk. 03

D51

 

Čt 12:00–13:40;

sk. 04

C33

     

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info