O oboru PLIN

Cílem oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika je propojit humanitní a přírodovědné vzdělání a poskytnout studentům náhled do obou těchto světů. Obor se zaměřuje na výchovu lingvistů s kvalitní znalostí českého jazyka, s kvalifikovaným vhledem do oblasti informačních technologií a schopností algoritmického myšlení. Je určen studentům, které láká hledat průniky zdánlivě neslučitelných oborů, jako jsou lingvistika a informatika. V České republice jde o jediný obor na humanitně orientované fakultě, ve kterém lze studovat počítačovou lingvistiku již v bakalářském stupni. Obor je propojen s organizacemi a firmami jihomoravského regionu, ve kterých studenti nacházejí uplatnění již během studia. Kromě studia českého jazyka, informatiky a počítačové lingvistiky nabízí obor řadu dalších aktivit, jako jsou přednášky zvaných hostů, exkurze na akademická a komerční pracoviště, účast v zajímavých projektech a odborné workshopy (vlastní či ve spolupráci s firmami).

Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (koncipovaný jako jednooborové bakalářské a magisterské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity) je určen všem studentům se zájmem o češtinu a počítačové technologie. Výuka oboru byla zahájena v podzimním semestru 2010 a zajišťují ji pracovníci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MUFakulty informatiky MU a Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU.

V letech 2012-2014 byl obor podporován projektem OP VK – INOVA.CZ.

Informační letáček ↓ ke stažení.

Neoficiální informace najdete na: www.facebook.com/lingvistika

Psali o nás

Tisková zpráva o oboru PLIN ↓ ke stažení.

Rozhovor se studentkou Neli Hejkalovou o její bakalářské práci (Zpravodajský portál online.muni.cz)

Rozhovor se studentkou Kateřinou Novou (Portál www.ruce.cz)

Rozhovor s Mgr. Hanou Žižkovou, vyučující předmětu Korektorská cvičení I a II

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info