Přednáška  RNDr. Jana Rygla

Určování autorství digitálních textů, 2. 3. 2018